BNKP Tangerang – Web

Archive for the ‘ARTIKEL’ Category

Dalam Versi bahasa Nias..

Li Ni’oroi’ŏ BPHMS BNKP ba wanŏrŏ tŏdŏ
Fa’atumbu Yesu ba ndrŏfi 2011
Ba ba wamaondragö Döfi sibohou ba ndröfi 2012

Tema :

  • Ba no ufataro ami,ena’ǒ mǒi ami mowua,ba ena’ǒ lǒ tebulǒ mbuami   (Yohanes 15 : 16b)
  • Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap (Yohanes 15 : 16b).

Ya’ami Banua Niha Keriso ba awŏma ira enoni Lowalangi ba zi sagŏrŏ BNKP, niomasiö ba khö Zo’aya yaita Yesu Keriso.

Ta’andrŏ saohagŏlŏ khŏ Lowalangi si no manolo yaita irugi iada’a. Mendrua manŏ no so ita ba ginŏtŏ wa’owuawua dŏdŏ yaia da’ŏ ba wanŏrŏ tŏdŏ fa’atumbu Zo’aya yaita Yesu Keriso. Sifao fangandrŏ saohagŏlŏ tafaondragŏ ginŏtŏ si sŏkhi andre, me no mŏi Yesu ba gulidanŏ ba wolohe fangorifi, fangatulŏ ba niha fefu. Da’ŏ zangabŏlŏ’ŏ yaita ba wangofanŏi fa’aurida, ba wariawŏsa ba niha fefu, ba wamalua halŏwŏ fangomasi’ŏ, ba ba wangebua’ŏ tŏi Lowalangi.

Si tobali Tuho wanǒrǒ tǒdǒ fa’atumbu Yesu ba ndrǒfi 2011 andre si no ifa’anǒ BPHMS BNKP yaia da’ǒ : Ba no ufataro ami,ena’ǒ mǒi ami mowua,ba ena’ǒ lǒ tebulǒ mbuami (Yohanes 15 : 16b). Tuho Natal andre ba ifasugi ba dǒdǒda hadia no tafowua wamatida ba khǒ Yesu Keriso ba zi dǒfi fa’ara. Famowua famati ba khō Yesu Keriso ba tenga halōwō saoha da’ō. Sinanō ba danō manō ba awena sōkhi mbuania na tahaogō wondrorogō,ta haogō wa me daludalu fangatabō (pupuk),ba tenga ha sakali dua kali tafalua da’ō,eroma’ōkhō tahaogō mbōrōnia ena’ō sōkhi mbuania. Itaria so wa’atage ba fa’erege dōdō ba wombaloi bua si sōkhi. Mendrua manō na gōna hama zinanō,na bawa deu ma na bawa lokhō,ba tola manō tekiko zinanōda no mege.

Ba ndrōfi 2011 andre oya manō zi no alua ba gulidanō andre sahōlihōli dōdōda ba sata’u ita. Alua wasuwōta ba gotalua soi ba mado (perang antar suku),fa atoru gōfa sihombo,mamoka hili,fa’aruru hili,fa’afatō zoroso Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur),Judi Toto gelap (Togel),peredaran video porno antar HP,fa’atedou zofōkhō HIV/Aids si lō daludalu irugi ia’da’a,kesurupan ba ndraono sekola (dirasuk setan), amuata ndraono sibohou ebua si lō enahōi, perselingkuhan ba wongambatō, hasil bumi yang masih belum menggembirakan,ba oya na danō bo’ō. Fefu zagalua andre ba hulō ibe’e ita ba wa’abu dōdō,ba tola manō awuwu ita ba wamati. Itaria ta mane hewisa ena’ō lō tebulō mbuagu khō Yesu Keriso ba no gōi ifasui ndrao turia si lō sōkhi. Hadia nifaluada ba zimanō ?

Ba wanōrō tōdō fa’atumbu Yesu Keriso ba ndrōfi andre ba moguna sibai ta’angerōnusi daromali Lowalangi sitobali danedane “Tema Natal” andre yaia da’ō :

1. Ba no ufataro ami,ena’ō mōi ami mowua,eluahania : fe’asoda ba gulidanō ba no nifatōrō Lowalangi tenga bōrō ita samōsa. No ihōnagō zoguna khōda,ba yaita sa’ae zo halōwōgōi (mengelola). Ba tenga asala so manō ita ba gulidanō andre,so gohitō dōdō Lowalangi yaia da’ō ena’ō mōi ami mowua. He no ifasui ngawangawalō zi tobali ameta’uō,ba turia sata’u ita, ba lō tebulō waomasi Lowalangi khōda,da’ō wa ifatenge nononia si ha samōsa Yesu Keriso ba wangorifi yaita,ba wangabōlō’ō yaita ba gulidanō andre. So Yesu ba wa’abu dōdōda,ba so Ia ba wa’omuso dōdōda,so Ia ba mbawa deu,ba so Ia ba mbawa lōkhō. Andrō bōi atage ma awuwu ita ba wamowua wamatida khōNia,ta dou’ō halōwō faomasi, fanuriagō, fahasambua, fangenanō ba famoni ba wa’auri zisamōsa ba fongambatō, mangelama ba ngawalō zondrōnisi dōdō ba zi lō sōkhi,bōi atōngō ita ba wangandrō,ba wo mbaso taromali Lowalangi, ba wo ndrōnisi keluargada ba we’amōi ba nomo Lowalangi, ta dōnia’ō ndraonoda ba halōwō si sōkhi,ba ta fa tenge ira gōi ba zekola. Ba oya na sa mbua si sōkhi si otarai Lowalangi sinangea tafowua gasagasa fe’asoda ba gulidanō,simane fehededa si sōkhi ba fariawōsada si sōkhi ba nawōda,ena’ō omuso dōdō zi tefasui yaita ba ngawalō nifaemada.

2. Ba ena’ō lō tebulō mbuami ,eluahania : na khō Yesu Keriso modanedane wamatida ba iwa’ō ena’ō lō tebulō mbuami. Lō irai I’owua tōla gae gōna. Tōla gae da’ō ni’owuania gae,lō irai fabō’ō,I’otarai mbōrōta irugi adudu gulidanō andre. Simanō gōi ita ba wamowua wamatida khō Yesu,tebai tebulō irugi so ia dania ba zimendrua. Imane taromali Lowalangi ba zura 1 Yohane 2:17 : ba si taya nōsi gulidanō,awō waomasinia andrō,ba solo’ō somasi Lowalangi ba lō tebulō irugi zi lō aetu.

Simanŏ li ni’oroi’ŏ BPHMS BNKP ba ndrŏfi 2011 andre, yamufahowu’ŏ ita Lowalangi si so ba Zorugo. Ma owai ami fefu “Ya’ahowu wanŏrŏ tŏdŏ fa’atumbu Zoaya yaita Yesu Keriso 25 Desember 2011, ba ya’ahowu Ndrŏfi Sibohou 1 Januari 2012. Yaitolo ita Lowalangi ba wa’ebua dŏdŏNia andrŏ, ba ya tobali ita howu-howu ba zi tefasui ya’ita.

Gunungsitoli, 09 Desember 2011

BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP

Pdt. K. Hia, M.Th        Pdt. Ys. Harefa, S.Th                Pdt. B. Zega, M.Th
Ephorus                         Sekretaris Umum                   Bendahara Umum

Dikirim oleh  Ori |Desember 30, 2009 pada 12:11 pm | Kirim Tulisan
Sumber : http://www.saatteduh.wordpress.com

Baca: 1 Korintus 9:19-23

Empati merupakan syarat mutlak bagi pelayan Tuhan. Paling tidak, itulah sikap dan tindakan Paulus sepanjang pelayanannya. Dapat dikatakan bahwa prinsip ini adalah sumber efektivitas pelayanan Paulus.

Apa sebenarnya empati? Apa bedanya dari simpati? Akar dari kedua kata itu adalah pathos, dari bahasa Yunani yang berarti perasaan. Simpati adalah sikap yang membuat orang merasakan perasaan atau suasana batin orang lain, sedangkan empati berarti sikap yang membuat orang masuk atau menempatkan diri dalam posisi orang lain sehingga ia memahami posisi dan kondisi orang tersebut.

Kepada orang Yunani, Paulus jadi seperti orang Yunani. Kepada orang bertaurat Paulus bagai Yahudi saleh yang menjunjung ting-gi Taurat. Terjemahan ke suasana sekarang, kira-kira begini: kepada orang Jawa, saya (nonJawa) jadi seperti orang Jawa (bahasa, cara berpikir, dll.). Kepada orang yang kritis, pelayan Tuhan berpikir secara kritis pula (Injil tidak gampangan). Kepada orang lemah, sang pelayan tidak datang sebagai orang sempurna tak kenal gagal atau masalah. Kepada orang kaya, pelayan Tuhan bersikap kaya juga (mungkin bukan kaya harta materi, tetapi kaya dalam anugerah-Nya yang melimpah). Kepada orang terpinggir (entah karena stigma sosial, kemiskinan, dosa, dlsb.) sang pelayan datang sebagai anak hilang yang ditemukan Bapa surgawi yang murah hati.

Semoga contoh-contoh tadi menolong kita menyelami maksud Paulus: bukan menganjurkan sikap kompromis membunglon, tetapi sikap konsisten dengan Allah yang dalam Kristus menjadi manusia sejati. Inkarnasi Kristus yang sesungguhnya lebih dalam dari empati, itulah sumber dari prinsip pelayanan Paulus. Dengan berinkarnasi Kristus menjadi sesama manusia. Ia berkawan dengan pemungut cukai, pelacur, tanpa ikut terseret arus dosa mereka. Ia menyentuh orang kusta, orang sakit pendarahan, tanpa dinajiskan tetapi merangkul, menerima, memulihkan mereka jadi utuh seperti rencana Allah semula.

Dengan kata lain, kelimpahan anugerah Allah membuat pelayan Tuhan berempati, yaitu berbagi apa yang ia miliki kepada orang yang tidak memiliki, tetapi juga memikul beban orang lain sehingga orang itu diringankan.

Dikirim oleh : Ama Stevi Zendrato
Desember 2, 2009 pada 1:11 pmsunting

nn

Bulan April 2007 lalu orang tua tmn saya pergi ke Israel, lalu pulang dari sana membawa biji khusus yang sering disebutkan di firman Tuhan, yaitu biji Sesawi. Saya coba lihat di wiki dan ini penjelasannya: Kandungan nutrisinya per 100 g ( 3.5 oz) Energy 470 kcal 1960 kJ Carbohydrates  34.94 g – Sugars 6.79 g – Dietary fiber 14.7 g Fat 28.76 g –saturated 1.46 g – monounsaturated 19.83 g – polyunsaturated 5.39 g. Protein 24.94 g Water 6.86 g Vitamin A equiv. 3 ì g 0% Thiamin (Vit. B1) 0.543 mg 42% Riboflavin (Vit. B2) 0.381 mg 25% Niacin (Vit. B3) 7.890 mg 53% Vitamin B6 0.43 mg 33% Folate (Vit. B9) 76 ì g 19% Vitamin B12 0 ì g 0% Vitamin C 3 mg 5% Vitamin E 2.89 mg 19% Vitamin K 5.4 ì g 5% Calcium 521 mg 52% Iron 9.98 mg 80% Magnesium 298 mg 81% Phosphorus 841 mg 120% Potassium 682 mg 15% Sodium 5 mg 0% Zinc 5.7 mg 57%  Banyak juga kandungannya dan dari biji ini, bisa tumbuh menjadi pohon besar.

Satu bagian firman Tuhan yang menggunakan perumpaan biji sesawi: Matius 13:31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, kata-Nya: “Hal Kerajaan Sorga itu seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Saya memperhatikan dengan seksama, panjang biji sesawi ini kurang dari 0,5 cm dan satu biji yang saya ukur sekitar 4,5 mm. Foto di atas menunjukkan perbandingan antara tutup lensa kamera nikon D50 saya (warna hitam, hanya ujungnya saja yang kelihatan) dan biji sesawi serta perbandingannya dengan ukuran panjang 1 cm.

Kumpulan biji sesawi dalam botol khusus Biji sesawi di tangan saya. Foto di atas menunjukkan beberapa biji sesawi yang saya foto dengan setingan macro pada kamera. Biji ini memang sangat kecil. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan biji yang sekecil ini dan dari banyak biji yang lain. Matius 17:20 Ia berkata kepada mereka: “Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu.

Sebesar apa iman kita? Kita masing-masing yang tahu, yang pasti cukup iman sebesar biji ini saja, kita dapat melakukan hal yang mustahil. Pohon Sesawi Matius 13:32 Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari pada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang.

GOD Bless U all

Oleh: Eben Lase

(Dikirim oleh Eben Lase | Kirim Tulisan | Agustus 7, 2009 pada 5:39 pm)

Sabar itu … Menyakitkan
Sabar perlu tetesan air mata
Sabar butuh pengorbanan
Sabar bagai pisau dalam hati

Sabar itu penantian yang panjang
Sabar harus mengampuni
Sabar butuh segudang kasih
Sabar berarti penyangkalan diri

Sabar adalah kunci kebahagiaan sejati…
Sabar selalu melupakan yang salah
Sabar hanya mengingat kebaikannya saja
Sabar perlu penguasaan diri

Sabar itu bukti ketulusan cinta kasih
Sabar itu senantiasa memberi senyum dari hati
Sabar mampu menyembuhkan luka hati

Sudahkah kita jadi penyabar ?
Kita pasti mampu jadi orang penyabar
Jika kita memiliki Kasih yang abadi
Berusahalah
Demi meraih hari esok ceria

Salam
Ben family

A Magna Carta for Restoring the Supremacy of Jesus Christ

a.k.a.

A Jesus Manifesto for the 21st Century Church

By Leonard Sweet and Frank Viola

(Dikirim Oleh Eeben Lase, pada kolom Kirim Tulisan tanggal 2009/07/23 pukul 16:44)


Christians have made the gospel about so many things … things other than Christ.

Jesus Christ is the gravitational pull that brings everything together and gives them significance, reality, and meaning. Without him, all things lose their value. Without him, all things are but detached pieces floating around in space.

It is possible to emphasize a spiritual truth, value, virtue, or gift, yet miss Christ . . . who is the embodiment and incarnation of all spiritual truth, values, virtues, and gifts.

Seek a truth, a value, a virtue, or a spiritual gift, and you have obtained something dead.

Seek Christ, embrace Christ, know Christ, and you have touched him who is Life. And in him resides all Truth, Values, Virtues and Gifts in living color. Beauty has its meaning in the beauty of Christ, in whom is found all that makes us lovely and loveable.

What is Christianity? It is Christ. Nothing more. Nothing less. Christianity is not an ideology. Christianity is not a philosophy. Christianity is the “good news” that Beauty, Truth and Goodness are found in a person. Biblical community is founded and found on the connection to that person. Conversion is more than a change in direction; it’s a change in connection. Jesus’ use of the ancient Hebrew word shubh, or its Aramaic equivalent, to call for “repentance” implies not viewing God from a distance, but entering into a relationship where God is command central of the human connection.

In that regard, we feel a massive disconnection in the church today. Thus this manifesto.

We believe that the major disease of the church today is JDD: Jesus Deficit Disorder. The person of Jesus is increasingly politically incorrect, and is being replaced by the language of “justice,” “the kingdom of God,” “values,” and “leadership principles.”

In this hour, the testimony that we feel God has called us to bear centers on the primacy of the Lord Jesus Christ. Specifically . . .

1. The center and circumference of the Christian life is none other than the person of Christ. All other things, including things related to him and about him, are eclipsed by the sight of his peerless worth. Knowing Christ is Eternal Life. And knowing him profoundly, deeply, and in reality, as well as experiencing his unsearchable riches, is the chief pursuit of our lives, as it was for the first Christians. God is not so much about fixing things that have gone wrong in our lives as finding us in our brokenness and giving us Christ.

2. Jesus Christ cannot be separated from his teachings. Aristotle says to his disciples, “Follow my teachings.” Socrates says to his disciples, “Follow my teachings.” Buddha says to his disciples, “Follow my meditations.” Confucius says to his disciples, “Follow my sayings.” Muhammad says to his disciples, “Follow my noble pillars.” Jesus says to his disciples, “Follow me.” In all other religions, a follower can follow the teachings of its founder without having a relationship with that founder. Not so with Jesus Christ. The teachings of Jesus cannot be separated from Jesus himself. Jesus Christ is still alive and he embodies his teachings. It is a profound mistake, therefore, to treat Christ as simply the founder of a set of moral, ethical, or social teaching. The Lord Jesus and his teaching are one. The Medium and the Message are One. Christ is the incarnation of the Kingdom of God and the Sermon on the Mount.

3. God’s grand mission and eternal purpose in the earth and in heaven centers in Christ . . . both the individual Christ (the Head) and the corporate Christ (the Body). This universe is moving towards one final goal – the fullness of Christ where He shall fill all things with himself. To be truly missional, then, means constructing one’s life and ministry on Christ. He is both the heart and bloodstream of God’s plan. To miss this is to miss the plot; indeed, it is to miss everything.

4. Being a follower of Jesus does not involve imitation so much as it does implantation and impartation. Incarnation–the notion that God connects to us in baby form and human touch—is the most shocking doctrine of the Christian religion. The incarnation is both once-and-for- all and ongoing, as the One “who was and is to come” now is and lives his resurrection life in and through us. Incarnation doesn’t just apply to Jesus; it applies to every one of us. Of course, not in the same sacramental way. But close. We have been given God’s “Spirit” which makes Christ “real” in our lives. We have been made, as Peter puts it, “partakers of the divine nature.” How, then, in the face of so great a truth can we ask for toys and trinkets? How can we lust after lesser gifts and itch for religious and spiritual thingys? We’ve been touched from on high by the fires of the Almighty and given divine life. A life that has passed through death – the very resurrection life of the Son of God himself. How can we not be fired up?

To put it in a question: What was the engine, or the accelerator, of the Lord’s amazing life? What was the taproot or the headwaters of his outward behavior? It was this: Jesus lived by an indwelling Father. After his resurrection, the passage has now moved. What God the Father was to Jesus Christ, Jesus Christ is to you and to me. He’s our indwelling Presence, and we share in the life of Jesus’ own relationship with the Father. There is a vast ocean of difference between trying to compel Christians to imitate Jesus and learning how to impart an implanted Christ. The former only ends up in failure and frustration. The latter is the gateway to life and joy in our daying and our dying. We stand with Paul: “Christ lives in me.” Our life is Christ. In him do we live, breathe, and have our being. “What would Jesus do?” is not Christianity. Christianity asks: “What is Christ doing through me … through us? And how is Jesus doing it?” Following Jesus means “trust and obey” (respond), and living by his indwelling life through the power of the Spirit.

5. The “Jesus of history” cannot be disconnected from the “Christ of faith.” The Jesus who walked the shores of Galilee is the same person who indwells the church today. There is no disconnect between the Jesus of Mark’s Gospel and the incredible, all-inclusive, cosmic Christ of Paul’s letter to the Colossians. The Christ who lived in the first century has a pre-existence before time. He also has a post-existence after time. He is Alpha and Omega, Beginning and End, A and Z, all at the same time. He stands in the future and at the end of time at the same moment that He indwells every child of God. Failure to embrace these paradoxical truths has created monumental problems and has diminished the greatness of Christ in the eyes of God’s people.

6. It’s possible to confuse “the cause” of Christ with the person of Christ. When the early church said “Jesus is Lord,” they did not mean “Jesus is my core value.” Jesus isn’t a cause; he is a real and living person who can be known, loved, experienced, enthroned and embodied. Focusing on his cause or mission doesn’t equate focusing on or following him. It’s all too possible to serve “the god” of serving Jesus as opposed to serving him out of an enraptured heart that’s been captivated by his irresistible beauty and unfathomable love. Jesus led us to think of God differently, as relationship, as the God of all relationship.

7. Jesus Christ was not a social activist nor a moral philosopher. To pitch him that way is to drain his glory and dilute his excellence. Justice apart from Christ is a dead thing. The only battering ram that can storm the gates of hell is not the cry of Justice, but the name of Jesus. Jesus Christ is the embodiment of Justice, Peace, Holiness, Righteousness. He is the sum of all spiritual things, the “strange attractor” of the cosmos. When Jesus becomes an abstraction, faith loses its reproductive power. Jesus did not come to make bad people good. He came to make dead people live.

8. It is possible to confuse an academic knowledge or theology about Jesus with a personal knowledge of the living Christ himself. These two stand as far apart as do the hundred thousand million galaxies. The fullness of Christ can never be accessed through the frontal lobe alone. Christian faith claims to be rational, but also to reach out to touch ultimate mysteries. The cure for a big head is a big heart.

Jesus does not leave his disciples with CliffsNotes for a systematic theology. He leaves his disciples with breath and body.

Jesus does not leave his disciples with a coherent and clear belief system by which to love God and others. Jesus gives his disciples wounds to touch and hands to heal.

Jesus does not leave his disciples with intellectual belief or a “Christian worldview.” He leaves his disciples with a relational faith.

Christians don’t follow a book. Christians follow a person, and this library of divinely inspired books we call “The Holy Bible” best help us follow that person. The Written Word is a map that leads us to The Living Word. Or as Jesus himself put it, “All Scripture testifies of me.” The Bible is not the destination; it’s a compass that points to Christ, heaven’s North Star.

The Bible does not offer a plan or a blueprint for living. The “good news” was not a new set of laws, or a new set of ethical injunctions, or a new and better PLAN. The “good news” was the story of a person’s life, as reflected in The Apostle’s Creed. The Mystery of Faith proclaims this narrative: “Christ has died, Christ has risen, Christ will come again.” The meaning of Christianity does not come from allegiance to complex theological doctrines, but a passionate love for a way of living in the world that revolves around following Jesus, who taught that love is what makes life a success . . . not wealth or health or anything else: but love. And God is love.

9. Only Jesus can transfix and then transfigure the void at the heart of the church. Jesus Christ cannot be separated from his church. While Jesus is distinct from his Bride, he is not separate from her. She is in fact his very own Body in the earth. God has chosen to vest all of power, authority, and life in the living Christ. And God in Christ is only known fully in and through his church. (As Paul said, “The manifold wisdom of God – which is Christ – is known through the ekklesia.”)

The Christian life, therefore, is not an individual pursuit. It’s a corporate journey. Knowing Christ and making him known is not an individual prospect. Those who insist on flying life solo will be brought to earth, with a crash. Thus Christ and his church are intimately joined and connected. What God has joined together, let no person put asunder. We were made for life with God; our only happiness is found in life with God. And God’s own pleasure and delight is found therein as well.

10. In a world which sings, “Oh, who is this Jesus?” and a church which sings, “Oh, let’s all be like Jesus,” who will sing with lungs of leather, “Oh, how we love Jesus!”

If Jesus could rise from the dead, we can at least rise from our bed, get off our couches and pews, and respond to the Lord’s resurrection life within us, joining Jesus in what he’s up to in the world. We call on others to join us—not in removing ourselves from planet Earth, but to plant our feet more firmly on the Earth while our spirits soar in the heavens of God’s pleasure and purpose. We are not of this world, but we live in this world for the Lord’s rights and interests. We, collectively, as the ekklesia of God, are Christ in and to this world.

May God have a people on this earth who are a people of Christ, through Christ, and for Christ. A people of the cross. A people who are consumed with God’s eternal passion, which is to make his Son preeminent, supreme, and the head over all things visible and invisible. A people who have discovered the touch of the Almighty in the face of his glorious Son. A people who wish to know only Christ and him crucified, and to let everything else fall by the wayside. A people who are laying hold of his depths, discovering his riches, touching his life, and receiving his love, and making HIM in all of his unfathomable glory known to others.

The two of us may disagree about many things—be they ecclesiology, eschatology, soteriology, not to mention economics, globalism and politics.

But in our two most recent books—From Eternity to Here and So Beautiful—we have sounded forth a united trumpet. These books are the Manifests to this Manifesto. They each present the vision that has captured our hearts and that we wish to impart to the Body of Christ— “This ONE THING I know” (Jn.9:25) that is the ONE THING that unites us all:

Jesus the Christ.

Christians don’t follow Christianity; Christians follow Christ.

Christians don’t preach themselves; Christians proclaim Christ.

Christians don’t point people to core values; Christians point people to the cross.

Christians don’t preach about Christ: Christians preach Christ.

Over 300 years ago a German pastor wrote a hymn that built around the Name above all names:

Ask ye what great thing I know,

that delights and stirs me so?
What the high reward I win?

Whose the name I glory in?
Jesus Christ, the crucified.

This is that great thing I know;

this delights and stirs me so:
faith in him who died to save,

His who triumphed o’er the grave:
Jesus Christ, the crucified.

Jesus Christ – the crucified, resurrected, enthroned, triumphant, living Lord.

He is our Pursuit, our Passion, and our Life.

Amen.  • Tidak ada
  • solusi2013: ibadah raya minggu biasanya mulai jam berapa? saya ingin datang by zega
  • Yusniar laia: untuk saudara yg mengenal ESTER APRIL YANI LAIA anak dr Tani'aro laia(Alm) dan sitina nduru tolong melakukan konfirmasi kepada keluarga kandung ester
  • Vikar Yunison Hulu, S.Th: Salom bapak/i, sdr/i di BNKP Tangerang, Saya Vikar Yunison Hulu, vikar ke-2 BNKP, sekarang saya melayani di Resort 54 BNKP, Batam yang dibimbing ol

Kategori

%d blogger menyukai ini: